Regulamin Śląskiej Biblioteki Chust i Nosideł

Regulamin dotyczy biblioteki kliknij w odnośnik

1. Właścicielem wypożyczalni jest SNMinia Aleksandra Gabor ul. Kordeckiego 2/1 41-506 Chorzów
2. Klientem wypożyczalni, zwanej dalej Wypożyczającym, może być każda osoba, która
zaakceptuje regulamin Wypożyczalni i zawrze umowę o korzystanie z jej produktów.
3. Aby skorzystać z usług wypożyczalni, klient zobowiązany jest do wpłacenia zwrotnej
kaucji (przy odbiorze osobistym – wpłata gotówkowa lub potwierdzenie przelewu), ustalonej w cenniku, (cennik załączony poniżej). Z konieczności wpłaty kaucji zwolnione są osoby zrzeszone w Klubie Śląskich Mam.

5. Każdorazowo przed wypożyczeniem, należy efektywnie sprawdzić
dostępność produktu i uzgodnić termin wypożyczenia
7. W przypadku braku terminowego zwrotu towaru – za każdy dzień zwłoki pobierana
jest opłata w wysokości 3-5zł. Opłata za zwłokę zostanie pobrana z kaucji.
W przypadku zwłoki w zwrocie towaru przekraczającego 14 dni, towar uznaje się za
zakupiony przez klienta i jest równoznaczny z przepadkiem kaucji.
8. Produkty zwrócone – powinny być w stanie nienagannym, niewypranym. Wszelkie uszkodzenia, wady należy zgłosić właścicielowi wypożyczalni. Ewentualne pranie i czyszczenie powinno być skonsultowane z właścicielem.
9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z chust
i nosideł ergonomicznych.
10. W przypadku odesłania chusty/nosidła za pośrednictwem kuriera lub poczty wypożyczalnia uznaje datę wysyłki (data stempla) jako date oddania towaru. Wysyłający pokrywa koszt dostawy do właściciela wypożyczalni z możliwością sprawdzenia przy kurierze.
11. Wszelkie niestandardowe działania należy ustalić z właścicielem wypożyczalni.

Cennik Wypożyczalni

taki sam dla chust i nosideł:

1 dzień: 3-5,00zł

1 tydzień: 20-30,00zł

Dla przykładu 2 dni = 2 x 5 zł

2 tygodnie = 2 x 30zł

18 dni = 2 tygodnie + 4dni = 2 x 30 zł + 4 x 5 zł

Kaucja  = wartość produktu określona na stronie

 

Formularz wypożyczalni
Imię i nazwisko osoby wypożyczającej:
Nazwa produktu:
Numer telefonu
Numer dowodu osobistego*
Kaucja (słownie, zł)/numer członka KŚM*
Okres wypożyczenia
Termin zwrotu chusty/nosidła

PODPIS PRACOWNIKA WYPOŻYCZALNI PODPIS WYPOŻYCZAJĄCEGO